075 - 687 34 40

Privacyverklaring van Skin Care Assendelft

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SKIN CARE ASSENDELFT verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van SKIN CARE ASSENDELFT of om een andere reden persoonsgegevens aan SKIN CARE ASSENDELFT verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: SKIN CARE ASSENDELFT, Dorpsstraat 399, 1566BG Assendelft. Kvk 57635641. De salon is bereikbaar via info@skincareassendelft.nl of telefonisch 075-6873440

2. Welke gegevens verwerkt SKIN CARE ASSENDELFT en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres

d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) voor – en na foto’s, SKIN CARE ASSENDELFT verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SKIN CARE ASSENDELFT
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.
E-mail berichtgeving:

SKIN CARE ASSENDELFT gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
SKIN CARE ASSENDELFT verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SKIN CARE ASSENDELFT passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SKIN CARE ASSENDELFT gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van SKIN CARE ASSENDELFT Sandra Kerssens kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SKIN CARE ASSENDELFT zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop SKIN CARE ASSENDELFT je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van SKIN CARE ASSENDELFT via info@skincareassendelft.nl of telefoonnummer 075-6873440

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Skincare Assendelft behandelt ook klanten uit: